Beylikdüzü Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi

E-Mail

info@sendegilimozelegitim.com

Bilgi Al

(0212) 886 73 36

Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel engelli bireylerin var olan fonksiyonel hareket ve becerilerini arttırmak, korumak, yaşam kalitesini arttırmak, kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı oluşturulmuştur.


Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Herhangi bir nedenden dolayı iskelet, kas ve/veya sinir sisteminde bozukluk oluşarak fiziksel becerilerde çeşitli derecelerde kayıp olması durumuna bedensel engel denir. Bedensel engelli bireyler ise fiziksel becerilerdeki kayıp sebebiyle günlük hayattaki ihtiyaçlarını yerine getirmekte zorlanırlar. Sosyal ve toplumsal yaşama uyum sağlamakta güçlük çekerler. Bu bireyler korunma, bakım, rehabilitasyon ve destek eğitim programlarına ihtiyaç duyarlar. En önemli basamaklardan biri ailenin durumu kavrayıp ve kabullenip bireyi eğitime başlatmasıdır.

Bedensel engelli bireylerin var olan fonksiyonel hareket ve becerilerini arttırmak, korumak, yaşam kalitesini arttırmak, kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı oluşturulmuştur.

Bu program fizyoterapist tarafından yürütülür. Fizyoterapist rehberlik ve araştırma merkezlerinden gelen modüller doğrultusunda bireyin fiziksel durumunu, fonksiyonel kapasitesini, psikososyal durumunu ve yaşam kalitesini değerlendirir. Fiziksel durumunu değerlendirirken normal motor gelişim basamaklarını temel alır. Bu basamaklar baş ve boyun kontrolünden başlayarak dönme, destekli ve desteksiz oturma, sürünme, emekleme, destekli ve desteksiz ayakta durma, yürüme, merdiven inip çıkma gibi beceriler olarak devam eder. Değerlendirmeden sonra hedefler belirlenir ve program başlatılır. Programın başarısında fizyoterapist- aile iş birliği çok önemlidir.

Sonuç olarak programın amaçları arasında bireylere normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazandırmak, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazandırmak, düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğü sağlamak, hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmek sayılabilir.

Siz de çocuklarınızın gelişiminde gerilik görüyorsanız mutlaka bir pediatrik nörolog ile görüşüp en erken dönemde bedensel engelli bireyler destek eğitim programına başvurunuz.

Hangi Bireyler Programdan Faydalanabilir?

 1. Serebral Palsi
 2. Down sendromu, Rett sendromu, Hidrosefali, Multipl Skleroz, Williams sendromu gibi merkezi sinir sistemini etkileyen dejeneratif, metabolik ve genetik kökenli hastalıklar
 3. Mental Motor Retardasyon (MMR)
 4. Doğuştan Kol Felci
 5. Spina Bifida
 6. Meningomyelosel
 7. Doğuştan Kas Hastalıkları
 8. Trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmaları
 9. Epilepsi, otizm gibi süreğen hastalıklardan kaynaklanan motor gelişim gerilikleri


Programın Uygulanması

Fizyoterapist;

 1. Özel tutuş ve temas pozisyonları kullanır.
 2. Çeşitli pozisyonlarda reaksiyonları açığa çıkarır.
 3. Bireyin fonksiyonel hareketleri günlük yaşamda kullanmasını sağlar.
 4. Doğru postüral (duruşsal) reaksiyonları açığa çıkarmak için oturma ortezleri, sandalyeler, tabureler, pozisyonlama malzemeleri gibi ekipmanlardan yararlanır.
 5. Doğru pozisyonların devamlılığı için gerekirse ortez kullanımını önerir.
 6. Kaba ve ince motor gelişim ile birlikte denge, koordinasyon, duruş ve dayanıklılıklarını geliştirmede destek olur.

Aile;

 1. Ekip çalışmasının en önemli parçasıdır.
 2. Aceleci davranmamalıdır ve çocuğa hareketler sırasında zaman tanımalıdır.
 3. Asla çocuğu pasifleştirmemelidir.
 4. Hareketleri günlük yaşamda da yaptırmalıdır ve tedaviye katkı sunmalıdır.