Beylikdüzü Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi

E-Mail

info@sendegilimozelegitim.com

Bilgi Al

(0212) 886 73 36

Ergoterapi

ERGOTERAPİ NEDİR? Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyleri günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlaştırmayı hedefleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

ERGOTERAPİ HANGİ GRUPLARLA ÇALIŞIR?

 • Yaygın gelişimsel bozukluklar(otizm spektrum bozuklukları, rett sendromu, dezintegratif bozukluk, asperger sendromu vb.)
 • Özgül Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, diskalkuli, disgrafi vb.)
 • Down Sendromu
 • Serebral Palsi (CP)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları (DEHB)
 • Nörolojik Bozukluklar (stroke, beyin anomalileri vb.)
 • Sendrom Hastalıkları (West sendromu, corpus callozum agnezisi, angelman sendromu vb.)
 • Genetik Hastalıklar
 • Davranışsal Problemler
 • Gelişimsel Gerilik
 • Mental Retardasyon
 • Kaba-ince motor gelişim bozuklukları
 • Yazı yazma problemleri

KURUMUMUZDAKİ ERGOTERAPİ UYGULAMALARIMIZ

 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Duyu Bütünleme Terapisi (Sensory Integration Therapy)
 • Günlük Yaşam Aktivitelerinde Fonksiyonel Bağımsızlık
 • Postural Kontrol ve Fonksiyonel Mobilite Eğitimi
 • Vücut Farkındalığı ve Praksi Çalışmaları
 • İşitsel-Görsel-Motor Beceri Eğitimi
 • Ev-Okul-Çevre Düzenlemeleri ve Ergonomik Düzenlemeler
 • Aile- Terapist – Çocuk Temelli Yaklaşım
 • Yazı Yazma Beceri Eğitimi 

ERGOTERAPİ SEANSLARIMIZ NASIL İLERLİYOR?

Değerlendirme seansında çocuğu ebeveynlerle birlikte terapi odasına alıyoruz. Değerlendirme seansımız üç aşamadan oluşuyor:

1.Yazılı değerlendirme testleri
2.Gözleme dayalı klinik değerlendirme
3.Aileden aldığımız detaylı doğum, gelişim süreci ve ev rutini bilgileri

Bu değerlendirme aşamalarıyla çocuğun duyusal problemlerini listeleyerek ergoterapi programımızı oluşturuyor ve bu programı aileyle paylaşıyoruz. Oluşturduğumuz terapi programı çocuğun gelişim yaşına uygun beceriler üzerinden düzenleniyor. Dört haftalık terapist-çocuk adaptasyon sürecinin ardından aile ve ev destekli duyusal diyet programını da ailelerimize vererek çocuklarımızın ev ve klinik takibini sürdürüyoruz. Her üç ayda bir değerlendirme seanslarında uyguladığımız testleri tekrarlayarak çocuğumuzun gelişimini seyrediyoruz.


ERGOTERAPİST İREMNUR SOYLU