Beylikdüzü Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi

E-Mail

info@sendegilimozelegitim.com

Bilgi Al

(0212) 886 73 36

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, akıl yürütme, dikkat yoğunlaştırma, matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik, kendini idare etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunları yaşayan akranları ile bir aldığı eğitime rağmen yaşına ve zekâsına uygun davranışlar ve ya başarı gösteremeyen, sosyal ve akademik uyumun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
Öğrenme güçlüğü olan çocukların erken tespiti güç fakat yapılması mümkündür bu dönemde aile gözlemi ve öğretmen yönlendirmesi oldukça önemlidir ve genellikle erkeklerde kızlara oranla daha yaygındır. Öğrenme güçlüğü belirtileri uzaysal-zamansal süreçlerde, işitsel, görsel ve dokunsal süreçlerde ve denge ile motor kontrolünde var olduğu bildirilen kusurlar bulunmaktadır.

 1. İşitsel Bellek Sorunları
 2. Görsel Bellek Sorunları
 3. Dokunarak Ayrımlaştırma Sorunları
 4. Dil Sorunları
 5. Organizasyon Sorunları
 6. Oryantasyon Sorunları
 7. Zaman Sorunu
 8. Motor Koordinasyon Sorunları
 9. Sosyal-Duygusal Davranış Sorunları

Alt Tipleri

1- Disleksi-Okuma bozukluğu 


 • -Okuma ve yazmada akıcı olamama,
 • İnce kas becerilerinin zayıflığından kaynaklanan fiziksel aktivitelerde zorlanma,
 • Kendini ifade edememe
 • Kısık sesle konuşma veya okuma yapma
 • Okuduğunu anlayamama
 • 5N1K sorularında güçlük çekme
 • Kelime hecelemede zorlanma
 • Dikkat dağınıklığı

2- Disgrafi-Yazılı anlatım bozukluğu


 • Karmaşık ve okunaksız yazı
 • Yavaş yazma
 • Okunan veya söyleneni yazmada güçlük çekme
 • Dil bilgisi kurallarına uymama
 • Kelimelerin harflerini eksik veya yarım yazma
 • Birbirine benzeyen harf ve sayıların yazımında yanlışlık yapma
 • Noktalı ve noktasız harfleri karıştırma
 • Kelimeleri bölerek yazma
 • Harf ve sayıları aşağıdan yukarı doğru çizme

3- Diskalkuli -Sayısal(matematik) bozukluğu 


 • Hafıza problemleri yaşama,
 • Çarpım tablosunu ezberleyememe,
 • Dikkat bozukluğu, konsantre olamama,
 • Para hesaplamalarını yanlış veya eksik yapma,
 • Geometrik şekilleri öğrenmede güçlük yaşama,
 • Sağ-sol kavramını karıştırma,
 • Tarih, zaman, saat kavramlarını karıştırma veya öğrenememe


Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencim/Çocuğum İçin 
-Neler Yapabilirim?
- Nelere Dikkat Etmeliyim?

Öğrenciye Yaklaşım oldukça önemlidir eğer öğrenciniz hareketli bir öğrenciyse, fiziksel hareket ihtiyacını gidermek için fırsat verin böylelikle dikkat dağınıklığını da önleyebilirsiniz.(tahtayı silmek, masayı silmek, ders sırasında kullanılan materyalleri toplamak, kalem açmak vs.)Bu süreçte eleştirmek yerine yapılması beklenen davranışı yargılamadan, kararlı bir ifade ile aktarmak, öğrenebilmesi için daha sabırlı ve dikkatli olma konusunda destek olmak ve bunu uygun bir dille anlatmak, bilgiyi daha yalın ve sade bir biçimde aktarmak, anlatılanı daha iyi anlayabilmesi için renkli kalemler ile belirginleştirmek veya yazılanın altını çizmek, yönerge verirken birden fazla ve karmaşık olmamasına özen göstermek, okurken veya okunanı takip ederken zorlanmaması adına parmak takibi yaptırmak veya kitap ayracı, kart gibi materyallerle yazı takibi yapmasını desteklemek, önceden oluşturulan kuralları ve beklentileri açık ve net bir şekilde anlatmak, motivasyonlarını yüksek tutmak, yaş ve düzeylerine uygun pekiştireçler kullanmak, etkinlikler, eğitim araç ve gereçleri bireyin gelişim özelliğine ve ilgisine uygun olarak kolaydan zora, resimden yazıya doğru hazırlamak, okuma yaparken yüksek sesle okuması için motive etmek, verilecek olan ödevlerin görsel ve renkli olması, ödevler için süre sınırı konulması, bilginin kalıcılığını sınamak için sözlü veya çoktan seçmeli sınav değerlendirmeleri yapmaya özen gösterin, hazırlanan değerlendirme sınavlarında soruların kısa ve anlaşılır olmasına özen gösterin, doğru okuması için uyarılarda bulunup soruları/yönergeleri daha anlaşılır kılmak için fosforlu kalemler kullanmaya veya soru eklerin altını çizmeye özen gösterilmelidir.


Özel öğrenme güçlüğü tanılama sürecinde farklı alanlarda değerlendirme yapılmasını sağlayan testler uygulanmaktadır. 
Bunlar; 
 1. WISC-R Zeka Testi
 2. Standford – Binet Zeka Testi
 3. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
 4. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 5. Peabody Resim Kelime Testi
 6. WRAT Geniş Kapsamlı Başarı Testi
 7. Goodenough – İnsan Çiz Testi
 8. Harris Laterelleşme Testi
 9. Head Kendi Bedeninde Sağ – Sol Tayini Testi
 10. Gesell gelişim Figürleri Testi
 11. GISD Sayı Dizisi Testi
 12. Hata analizleri (Informal”Akademik Başarı Değerlendirmesi

 Arev DEMİRCİ
Özel Eğitim Alan Öğretmeni